Бизнес консултантът Александър Николов споделя собствения си опит в практическата книга „Нагласа за резултати“