Библията на търговеца „Всичко може да се договори“ с ново издание