Библиотеката на Нов български университет с Грамота за успешно партньорство