Българската асоциация по реторика представя книгата „Реторика във времето“