Автоимунните заболявания се лекуват чрез цялостна промяна