„Аутизъм с лице на момиче“ ни среща с трудностите и постиженията на една майка на дете с аутизъм