9 кратки, но разтърсващи пътешествия в сборника „Всеки ден крие в себе си друг“ от Гаст Грьобер