„5 минути до утре“ – новата книга на Максим Бехар вече е на пазара