300 поръчки за 24 часа събра българска иновативна книга!