Новини на агенция

ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ПО-ГОЛЯМА БЕЗОПАСНОСТ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ В „СБР – НК” ЕАД

Приключи проект за подобряване на условията на труд в „Специализираните болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД. Резултатите от него бяха оповестени на 30 юни 2014 г. в гр. Хисаря.

ЗАВЪРШИ ПРОЕКТЪТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ПО-ГОЛЯМА БЕЗОПАСНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В „СБР – НК”

Проектът "Подобряване на условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в "Специализираните болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД приключва успешно.

СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА В „СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД

В рамките на мащабния проект ще бъде изградена съвременна система от трудови стандарти. Във връзка с предстоящите дейности на 07 октомври 2013 г. „Специализирани болници за рехабилитация- Национален комплекс” ...

Покана от СБР-НК

На 7 октомври 2013 г. /понеделник/, от 13.00 ч., в залата на „СБР-НК” ЕАД филиал Баня Карлово, ул. ”Липите”№ 1, ще се състои информационна среща във връзка със стартиралия проект ...