Новини на агенция

Ден на отворените врати в МГУ „Св. Иван Рилски“

Минната Алма Матер отваря врати за бъдещите свои студенти на 15.04.2022 г. от 10:00 до 16:00 ч.

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ продължава да се развива устойчиво и да отстоява своите академични принципи, ценности и дългогодишни традиции

Общото събрание на МГУ „Св. Иван Рилски“ прие отчета за дейността, представен вчера, 23.03.2022 г. от проф. д-р Ивайло Копрев.

Становище на МГУ във връзка с обединяването на университети

С оглед проведения днес - 22.02.2022 г., Съвет на Ректорите и анонсираното от министър Денков обединение на университети, приложено изпращаме становището на проф. д-р инж. Ивайло Копрев, Ректор на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски".

МГУ: Становище по повод реформата във ВУ

Относно: идея за мащабно окрупняване на държавните висши училища в България