Новини на агенция

Осигуряване зачитането на човешки права и достъпа до правосъдие за хора с интелектуални затруднения
9 Март 2016 NASO

На 10 и 11 март 2016 г. в парк-хотел „Витоша“ (ул. Росарио 1), гр. София, ще се проведе конференция „Правоспособност и достъп до правосъдие за хора с интелектуални затруднения“.

НАСО и Столична община - успешно 10-годишно партньорство
27 Април 2014 NASO

Столична община заяви ясен ангажимент за развитие на социалния сектор в София в партньорство с НАСО и EASPD

Международен семинар по социални политики за хора с увреждания
22 Април 2014 NASO

На 24 април 2014г. ще се проведе международен семинар на тема „Европа 2020 – Нови социални политики и услуги, европейски добри практики и партньорства“. Организира се съвместно от Столична община и Национален алианс за социална отговорност.

Практическо обучение по нови социални медии
15 Март 2014 NASO

Ресурсният център на GEYC стартира тримесечно практическо обучение в областта на социалните медии, мултимедията, връзките с обществеността и комуникационните умения