Новини на агенция

Нова рубрика „Гражданска Темида“

В „Гражданска Темида“ е рубрика, в която ще можете да проследявате актуалните проблеми на правосъдната система в България и да взимате участия в дебати чрез принципите на пряката демокрация.