Новини на агенция

Нови изисквания към търговските обекти за събиране на отпадъци

От 01.01.2013г влизат в сила нови изисквания към ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради са длъжни да събират разделно отпадъците си от хартия, картон, стъкло, пластмаса и метали.