Новини на агенция

Успешен проект на ЛТУ

Успешно приключи проектът на Лесотехническия Университет София за модернизация на Библиотечно-информационния център

Симпозиум по Остър коронарен синдром

Симпозиум по Остър коронарен синдром ще се проведе в периода 27 - 29 септември, Новотел Пловдив. Организатор е Дружество на кардиолозите в България.

VI Национален конгрес по интервенционална кардиология

VI Национален конгрес по интервенционална кардиология ще се проведе в периода 15 ноември - 17 ноември 2013 в Кемпински Хотел Зографски, София.

Симпозиум по артериална хипертония

Симпозиум по артериална хипертония ще се проведе в гр. София, в зала „София” на БЧК на 23 февруари 2013 г., от 9 до 17 часа.

Зимно училище за специализанти по кардиология 2013

Зимно училище за специализанти по кардиология 2013 ще се проведе в периода 21 март - 24 март в гр. Банско

Симпозиум на Дружество на кардиолозите в България

В периода 11-13 май 2012 г. в к.к. Албена се проведе научен симпозиум на Дружество на кардиолозите в България „Първична профилактика – ролята на промените в начина на живот”, посветен на проблемите на първична профилактика на сърдечносъдовите заболявания.