Новини на агенция

Щастливи сме да ви съобщим, че Recmnd (www.recmnd.com) вече е достъпен за всички вас
2 Февруари 2011 Neural Brothers Ltd.

Анонсираният през юни 2010г. и пилотно внедрен в няколко сайта продукт Recmnd вече се радва на своята независимост.

Българска Intelligent Recommendations (Recmnd) система
28 Юни 2010 Neural Brothers Ltd.

Neural Brothers Ltd. (www.neuralbrothers.com) е първата Българска компания, разработила Intelligent Recommendation система Recmnd (http://neuralbrothers.com/#/recommendations/). Системата е реализирана с редица иновативни алгоритми и модели на изкуствен интелект (Artificial Intelligence). Първа нейна реализация може да се види на сайта на Института за пазарна икономика (http://ime.bg).