Новини на агенция

Англо-американско училище представя стипендиантска програма за български ученици

За шеста поредна година, AAУ предоставя пълни годишни стипендии на български ученици с отличен успех. До момента училището е инвестирало над 890 хил. евро в обучението на талантливи български ученици.