Новини на агенция

Райфайзенбанк с изгоден кредит за студентите

Райфайзенбанк стартира предлагането на сметка, създадена специално за студенти, която съчетава основни банкови услуги.

Райфайзенбанк с изгоден кредит за студентите

Пакет за банково обслужване без такса до март 2018 г. 6.5% лихва за студентски кредит. Райфайзенбанк е кредитирала студенти с над 46 млн. лв.

Райфайзенбанк с 18.9 млн. лева печалба след данъци към края на септември 2012 г. Ръст на кредитите и депозитите

Всички данни са неодитирани и са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS). Те се отнасят единствено до резултати, публикувани от Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Райфайзенбанк ще обучава служителите си по проект, финансиран от ЕС

Райфайзенбанк (България) ЕАД спечели нов проект за обучения за персонала си, който ще се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Райфайзенбанк: По-високата инфлация ще има неблагоприятно въздействие върху потреблението на домакинствата

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически анализ на данните, налични към края на октомври.

Стартира четвъртата дарителска кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш” с подкрепата на 11 утвърдени национални медии

За четвърта поредна година Райфайзенбанк стартира дарителската кампания “Избери, за да помогнеш”, като в тазгодишното издание на инициативата са включени нови 20 общественозначими здравни, социални, културни и еко каузи, за които ще се набира подкрепа и финансиране.

Райфайзенбанк - с нови по-добри условия за кредитиране на малки и средни фирми по JEREMIE

Райфайзенбанк (България) предоставя кредити на малки и средни фирми при нови по-изгодни условия и значително облекчени изисквания, в рамките на допълнително споразумение по инициативата JEREMIE.