Новини на агенция

Капман Грийн Енерджи Фонд АД учреди дъщерно дружество с фокус в соларни проекти

Капман Грийн Енерджи Фонд АД регистрира свое дъщерно дружество – Капман Солар Инвест ЕООД, което ще съсредоточи дейността си в реализиране на проекти в областта на соларните технологии.

БИЗНЕСЪТ В УСЛУГА НА БИЗНЕСА
26 Септември 2011 Финансова група Капман

За втора поредна година БАУД и БАЛИП организират курсове за брокери и инвестиционни консултанти