Новини на агенция

Стартира кампания "Моето Бизнес Бъдеще"
23 Февруари 2012 Sustainability Consultants Ltd

Sustainability Consultants стартира кампания „Моето Бизнес Бъдеще“, която подкрепя бизнеса в постигане на неговите дългосрочни цели. Компании, които се интересуват от устойчивото си бъдеще, могат да получат безплатен едночасов уъркшоп до 23ти Март.

Sustainability Consultants организира отворено обучение, целящо да подпомогне компаниите при повишаване на тяхната бизнес устойчивост
30 Април 2011 Sustainability Consultants Ltd

Sustainability Consultants организара обучение „Как да създадем ефективна стратегия за Корпоративна Социална Отговорност” на 12ти Май, 2011г. Този еднодневен курс дава на участниците знания за прилагането на основни КСО концепции при ...