Новини на агенция

Първата онлайн платформа в България, посветена на историята на изкуството и детското творчество
1 Май 2021 ARTKIDBOX

Artkidbox.com e интерактивна образователно-творческа платформа, която включва иновативни и интердисциплинарни подходи за представяне на изкуството пред детска аудитория.
Тя е единствена по рода си в България и е разработена от екип от специалисти в областта на изобразителните и приложните изкуства.