Новини на агенция

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК" РЕАИЛИЗИРА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК"
30 Септември 2021 hdchanel

На 30 септември от 11:00 часа в град Перник се проведе Начална пресконференция по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник" .

“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник" започва изграждане на ВиК инфраструктура
29 Септември 2021 hdchanel

На 30 септември, от 11:00 часа в зала „Панорама“, град Перник ще се проведе начална пресконференция по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник"

“Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин реализира проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД
20 Септември 2021 hdchanel

На 17 септември 2021г., от 11:00 часа в лятната градина на ресторант „Нептун“, град Видин се проведе начална пресконференция по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и “Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин.

“Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. " започва изграждане на ВиК инфраструктура
15 Септември 2021 hdchanel

На 17 септември 2021г., от 11:00 часа в ресторант „Нептун“, град Видин ще се проведе начална пресконференция във връзка с изпълнението на проект № BG16M1OP002-1.016-0006-C03 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД.

Туристическият онлайн каталог www.tovae.bg стартира официално на най-светлия български празник 24 май
25 Май 2021 hdchanel

Сайтът има амбицията да се превърне в най-голямото пространство за фотографии и видеофилми, свързани с историята, културата, обичаите, традициите, природата и забележителностите на България.

ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ - ФАЗА II”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014- 2020
5 Април 2021 hdchanel

На 06 април 2021г., от 11:00 часа ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Интегриран столичен градски транспорт-фаза II“. Предвид епидемиологичната обстановка, въведена в страна пресконференцията ще се проведе онлайн под формата на стрийминг на интернет страницата на проекта www.itransportsofia.bg/press.