Новини на агенция

Национално събитие за популяризиране на резултатите по проект YouthCoops в България

Европейски център за качество ООД (ЕЦК) проведе национално събитие за популяризиране на резултатите по проект “YOUthCOOPs: Насърчаване на социалното и кооперативно предприемачество сред младите хора” (Реф. № 2018-2-ES02-KA205-011519).