Новини на агенция

Стартира пилотно обучение на тема „Въвеждане на организационни иновации чрез коучинг подход“

Стартира пилотно обучение на тема „Въвеждане на организационни иновации чрез коучинг подход“

През месец февруари 2020 г. екипът на европейският проект FLOURISH „Улесняване на организационните иновации”, (http://flourishproject.eu/), стартира пилотно обучение. Проект FLOURISH (реф. №: 2018-1-BG01-KA202-048014) е финансиран по програма Еразъм+, КД 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и е отличен с награда за качество.
Обучението ще се проведе в гр. София в рамките на 5 сесии в периода 7-21.02.2020 г.
Първата сесия ще се състои на 07.02.2020 г. в Хотел Централ София, бул. „Христо Ботев“ № 52 от 16:00 ч.
Ако проявявате интерес да се включите в обучението или желаете да научите повече подробности, моля да се свържете с нас на посочените контакти:
 Маргарита Василева, тел. 02 / 971 89 32 и-мейл: mvassileva@ecq-bg.com
 Дарина Петрунова, тел. 02 / 971 89 32, и-мейл: dpetrunova@ecq-bg.com