Новини на агенция

Moorcode- the fastest growing IT company in 2020
17 Август 2020 Петър Герасимов

If you want to be a true professional in the field, do it with Moоrcode!
It's great to work in a place full of peace and a friendly atmosphere, it's great when your colleagues are professionals and the processes run smoothly, right? If you are looking for the right place for yourself, become a part of Moorcode!

MOORCODE постоянно набира нови служители

За въпроси, детайли и кандидатури, може да се обърнете към Людмила Гашевска, IT Recruitment Specialist на lyudmila@moorcodesofia.com

Людмила Гашевска - предизвикателството да си HR

Предизвикатества пред специалист човешки ресурси има много. Бих искала да наблегна на няколко, които според мен се открояват #moorcodesofia #bestplacetowork #lyudmilagashevska #hr #challenge

Дигитална трансформация в процесите по управление на хора

Людмила Гашевска споделя модерната визия за дигитализиране работните процеси в Моркод София.

Людмила Гашевска-HR в MOORCODE говори за #Recruitment по време на #пандемия!

Намирате се по средата на процес по подбор и настъпва специален ред на функциониране на държавата.
Ето няколко съвета, които задължително да следвате.

Людмила Гашевска говори за потребностите на човека или какво ни мотивира - Пирамида на Маслоу
11 Февруари 2020 Петър Герасимов

Пирамидата на потребностите или прирамидата на Маслоу, разкрива какво мотивира хората генерално.
Тази теория разкрива и мотивацията за работа. Проучванията сочат, че има универсални човешки потребности, които ни движат.

Moorcode Sofia на HR Industry 2020. Брандинг на HR общността.
7 Февруари 2020 Петър Герасимов

Силно женско присъствие от страна на Мооrcode Sofia на HR Industry.