Новини на агенция

Професионален курс по Графичен дизайн
25 Септември 2019 Мултитрейн ООД

Професионален курс по Графичен дизайн от ЦПО към "Мултитрейн" ООД

Фотографски съвети за графични дизайнери

Фотографията и графичният дизайн се преплитат в един oбщ съюз от изкуство и дазайн , а взаимовръзката между двете обуславя паралелно им развитие. Макар да изглежда, че те са взаимосвързани и същевременно разнообразни области, всяка поотделно се основава на принципи от другата. Познанието на която и да е от двете науки дава множество познания и опит както за Фотографията, така и за Графичния дизайн.