Новини на агенция

ИНВЕСТБАНК УСПЕШНО МИГРИРА СИСТЕМИТЕ СИ КЪМ НОВА ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА.
16 Юли 2019 Инвестбанк АД

Банката работи по проект за обновяване на АТМ мрежата си с модерни мултифункционални устройства.