Новини на агенция

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КАМ – 919 ЕООД”
7 Май 2019 КАМ - 919 ЕООД

„КАМ - 919“ ЕООД – бенефициент по проекта има удоволствието да Ви
покани на заключителна пресконференция, която ще се проведе на 16.05.2019 г. от
10:30 часа в сградата на „КАМ - 919“ ЕООД – гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе” №
314, в рамките на проект „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КАМ - 919 ЕООД ”,
съфинансиран по договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-3.001-0306-C01 по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

ПОКАНА за участие в пресконференция по проект „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КАМ - 919 ЕООД”
23 Април 2018 КАМ - 919 ЕООД

„КАМ - 919“ ЕООД – бенефициент по проекта има удоволствието да Ви
покани на Първата пресконференция, която ще се проведе на 04.05.2018 г. от 13:00
часа в сградата на „КАМ - 919“ ЕООД – гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе” № 314, в
рамките на проект „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КАМ - 919 ЕООД ”, съфинансиран по
договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-3.001-0306-C01 по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-
3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.