Новини на агенция

UDS – ефективен маркетингов инструмент за лоялни клиенти навлиза в България
6 Февруари 2019 UDS Bulgaria

UDS обединява в себе си клиенти (потребители на стоки и услуги) и предприемачи (производители на стоки и услуги). Благодарение на което се получава ефективна система на взаимодействие, която носи полза, както на клиентите, така и на предприемачите.