Новини на агенция

ИНТЕРМЕС ФУУД ЕООД проведе закриваща публична презентация

Закриваща публична презентация по проект № BG05M9OP001-1.003-0772-С02 "Нови работни места и устойчива заетост в "ИНТЕРМЕС ФУУД" ЕООД" се проведе в гр. Банско.

Закриваща публична презентация по проект № BG05M9OP001-1.003-0772-С02

"ИНТЕРМЕС ФУУД" ЕООД разкри нови работни места в изпълнение на проект "Нови работни места и устойчива заетост в "ИНТЕРМЕС ФУУД" ЕООД".

ИНТЕРМЕС ФУУД ЕООД ще проведе закриваща публична презентация

Закриваща публична презентация по проект № BG05M9OP001-1.003-0772-С02 "Нови работни места и устойчива заетост в "ИНТЕРМЕС ФУУД" ЕООД" ще се проведе в гр. Банско на 8 май 2018 г.

ИНТЕРМЕС ФУУД ЕООД разкри нови работни места

"ИНТЕРМЕС ФУУД" ЕООД разкри нови работни места в изпълнение на проект "Нови работни места и устойчива заетост в "ИНТЕРМЕС ФУУД" ЕООД".

Община Благоевград въведе мерки за енергийна ефективност в пожарната

На заключителна пресконференция по проекта, която ще се състои на 23 август 2017 г., ще бъдат отчетени изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта.

ХТМУ ще подпомогне с половин милион лева развитието на капацитета на докторанти и млади учени

Развитието на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки ще бъда подкрепено благодарение на проект на Химикотехнологичния и металургичен университет.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Чрез дигитализацията на негативите от археологически проучвания на Малката базилика се съхранява историческата памет за откриването на един от най-ценни паметници за историята на Пловдив и България.