Новини на агенция

Успешно приключил европейски проект
21 Октомври 2010 E-Vision Ltd

Успешно приключил европейски проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 „Инвестира във вашето бъдеще” повиши квалификацията на 89 служители на Балгериън Трак Сървис, а 110 подобриха личностните си умения