Новини на агенция

Финал на проект "Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в местността „Ралева къшла“
21 Юни 2022 Център Руни

Днес приключва проект "Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в местността „Ралева къшла“ в землището на гр. Батак, неотговарящо на нормативните изисквания и обект на изпълнение на Решение на Съда на Европейския съюз от 16 юли 2015 г. по делоС-145/14", финансиран от ОПОС 2014-2020 г.

Финална конференция и официална церемония по проект "Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в местността „Ралева къшла“
21 Юни 2022 Център Руни

С радост искаме да споделим снимки от финалната конференция и официална церемония по проект "Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в местността „Ралева къшла“ в землището на гр. Батак, неотговарящо на нормативните изисквания и обект на изпълнение на Решение на Съда на Европейския съюз от 16 юли 2015 г. по делоС-145/14", финансиран от ОПОС 2014-2020 г., които се проведоха днес!

Финален етап и покана за заключителна конференция и официална церемония по проект "Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в местността „Ралева къшла“
15 Юни 2022 Център Руни

Бихме искали да поканим всички заинтересувани на финалната конференция по проекта, която ще се проведе на 21. юни 2022 г. от 10 часа в залата на общински съвет Батак.

СЪОБЩЕНИЕ за проект "Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в местността „Ралева къшла“
27 Април 2022 Център Руни

Уведомяваме Ви, че считано от 27.04.2022 г. дейностите в изпълнение на проекта са възобновени и продължава изпълнението на техническата рекултивация. На 16.12.2021 г. временно беше спряно изпълнението на основнта дейност по проекта, а именно изпълнението на СМР по техническата рекултивация на обекта, поради неблагоприятни климатични условия. Към момента на спиране на обекта, беше отчетен напредък на техническата рекултивация 93%. Очаква се в рамките на няколко дена етапа на строителство да бъде напълно завършен.

Новини за проект Проект "Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в местността „Ралева къшла“
27 Декември 2021 Център Руни

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че на 16.12.2021 г. временно е спряно изпълнението на основнта дейност по проекта, а именно изпълнението на СМР по техническата рекултивация на обекта, поради неблагоприятни климатични условия.

Напредък по проект "Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в местността „Ралева къшла“
29 Октомври 2021 Център Руни

Община Батак продължава с работата си по проект "Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в местността „Ралева къшла“ в землището на гр. Батак, неотговарящо на нормативните изисквания и обект на изпълнение на Решение на Съда на Европейския съюз от 16 юли 2015 г. по дело С-145/14".

Проект Междукултурна медиация
28 Юни 2021 Център Руни

Център РУНИ започна работа по проект "Междукултурна медиация"