Новини на агенция

Градски проекти с кауза и иновативни продукти със социална значимост стартират сдружение „Трансформатори“
19 Май 2015 Urbanik

Под името URBANIK, архитекти от сдружение “Трансформатори” ще предлагат възможности и инструменти за създавaнето на устойчива и интелигентна градска среда.