Новини на агенция

Заключително събитие за България по проект “Обучен да обучава-IGTrain”
1 Септември 2015 БИМЕК ООД

Заключителното събитие за България по проект “Обучен да обучава-IGTrain” се проведе на 25ти август 2015 година в София

Информационен ден по проект “Обучен да обучава-IGTrain”
11 Август 2015 БИМЕК ООД

Покана за информационен ден по проект “Обучен да обучава—IGTrain”.
Тема на информационния ден: "Обмен между поколенията! - на работното място и извън него". Къде и кога: София на 25ти август 2015.

Тест за ползите от предаване на знанията от поколение на поколение
25 Март 2015 БИМЕК ООД

Ако вече няма съмнение за интереса към интергенеративното предаване на знания, то не стоят така нещата с неговото утвърждаване в обществото

Проект IGTrain: „Обучен да обучава – предаване знанията придобити на работното място от поколение на поколение”
21 Декември 2014 БИМЕК ООД

Проектът "Обучен да обучава" се осъществява с подкрепата на Европейския съюз в рамките на програма „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme) и подпрограма „Грундвиг” (Grundtvig GMP).