Втора работна среща на комитета за управление на проект BSB 867 „Черноморски археологически, исторически и културен портал“ (ARHICUP)