Медико-Дентален център Медикъл Артс

Медико-Дентален център Медикъл Артс

МДЦ "Медикъл Артс" предлага висококачествена специализирана доболнична здравна помощ, съответстваща на международните стандарти и отговарящи на изискванията на добрата медицинска практика. Специалисти: Дентален лекар, Ортопед-Травматолог, Ендокринолог, Кардиолог, Гастроентеролог, Съдов-хирург, Хирург, Хирург на ръка. Има сключен договор с НЗОК.