КЛУБ АКТИВНА СИГУРНОСТ

КЛУБ АКТИВНА СИГУРНОСТ

Клуб „Активна сигурност“ е иновативен проект – непознат досега за българското общество и социалната ни среда като цяло. Клубът разполага с интернет форум, в който всички членове имат възможност да се включат и да потърсят съвети по конкретни проблеми, да намерят решения и да споделят личен опит в областта на сигурността и превенцията на риска. Членовете получават съдействие и подкрепа в съответствие с мисията на Клуба, а именно: сигурност, защита, бонуси, отстъпки, безплатна правна консултантска помощ при виновно ПТП.