PeRpetum PR Agency

PeRpetum PR Agency

Когато имате нужда от PR услуги означава, че имате проблем. Проблем в комуникацията с медиите, с посланията ви, които не достигат до обществото, с нов продукт, който трябва да стане разпознаваем, с криза, която трябва да бъде управлявана без заблуди, създаване на големи очаквания и сиви зони в общуването. Ние се интересуваме какви са вашите очаквания и ще бъдем откровени дали можем да постигнем резултат заедно. Каква е вашата крайна цел?