BIOboard

BIOboard

БИОборд е канал за нестандартна и реклама на открито и закрито. БИОборд е тук, за да покаже, че традиционните билборди и други носители на рекламни послания могат да бъдат природосъобразни. Ние прилагаме творчески подход и внасяме доза свежест към традиционните канали като обогатяваме със смисъл съществуващите решения или въвеждаме нови оригинални идеи за иновативна реклама, които говорят сами за себе си и оставят положителна следа в съзнанието на хората.