ultraoffice.bg

ultraoffice.bg

www.ultraoffice.bg е онлайн магазин за покупко-продажба на бизнес услуги, които са необходими за функционирането на Вашия бизнес.Сайтът предлага услуги в 16 основни категории, като всяка от тях има поне по 5 подраздела:

1.Счетоводство и одитиране
2.Право
3.Връзки с обществеността
4.Охрана и сигурност
5.Проекти и стандарти
6.Информационни технологии
7.Осигуряване и застраховане
8.Оценяване
9.Трудови борси
10.Архитектура и дизайн
11.Посредници за имоти
12.Преводи
13.Обучение
14.Транспорт и логистика
15.Възможности за франчайзинг
16.Други

,,Ултра Офис Клъстер” ООД е създател на онлайн магазин www.ultraoffice.bg. Сайтът представлява онлайн платформа за покупко-продажба на бизнес услуги, които са необходими за функционирането на едно юридическо лице. Предлаганите услуги са в сферата на счетоводни къщи, адвокатски кантори, нотариални - частни практики и друг тип крайно измерими дейности. Обединението на множество административни продукти (услуги) в една платформа, прави сайта единствен по рода си в България.

Целта на онлайн платформата за услуги е да предостави на клиента улеснен достъп до избора на конкретен тип бизнес услуга с възможност за ,,заявяване за изпълнение” на избраната услуга за конкретен ден и часови диапазон.