CSDC Ltd

CSDC Ltd

CSDC (Computer Software Development Company)

CSDC стартира през 2001 г. като фирма за разработване на компютърен софтуер, основана в София. Компанията работи по софтуерни проекти за партньори от ЕС от създаването си. След успешната реализация на редица проекти извън страната, CSDC стартира развойна и търговска дейност и в България. Разполагаме с доказани консултанти и разработчици, специализирани в CRM.

Опитът, който CSDC притежава в управлението на проекти и риска, ще подсигури допълнително успеха на внедряването. CSDC като сериозен партньор на SAP има изградена система за управление на риска при внедрителски проекти, опитвайки се да предвиди и сведе риска до минимум. Можете да разчитате на подкрепа във всеки един от етапите на внедряване, а и да пожелаете CSDC да бъде до Вас и в бъдеще, осигурявайки Ви стабилност при взимането на бизнес решения, обновяването на системите и поддръжката им.

CSDC специализира в консултирането по системата SAP и има създаден екип от опитни професионалисти в технологията SAP, за които поемането на ангажименти е втора природа, а доверието на клиента е основна цел. Екипът е особено изявен при техническата реализация и текуща поддръжка на SAP продукти и процеси: SAP R/3 – SAP ERP, SAP CRM, SAP Mobile Solutions и SAP BW. От Париж през Брюксел, Прага и Сеул до София екипът на CSDC е реализирал успешни проекти при големи и международни компании.

CSDC е сертифицирана по ISO 9001:2008 (сертификат QS-8597 от19.02.2013)

След като уверено реализира достатъчен брой проекти извън страната, CSDC стартира и търговска дейност на територията на България. Първите постижения на компанията са в областта на SAP CRM, където фокуса е към големите и средни компании.
Следвайки българските пазарните очаквания, CSDC предлага и DMS / CRM решение за малките и средни фирми, наречено DIAS (Digital Information and Archiving System). Решението е на белгийската компания Computers and Communications (C&C) N.V., с която

CSDC сключи договор за изключително представителство

за балканския полуостров. CSDC е участвала в неговата разработка. DIAS допълни портфолиото на CSDC в областа на документооборота, a предлаганото CRM решение не конкурира SAP CRM, тъй като се цели в най-ниския ценови сегмент.

ДИАС. Идеята:

Българските малки и средни предприятия се нуждаят от професионални CRM решения от среден клас, предоставящи бизнес процеси за обслужване на търговската им дейност, без това да натоварва значително техните разходи и да изисква продължи¬телно внедряване и обучение. Ако решението позволява цифровизация на наличния архив от документи и обхваща управлението на всевъзможните съществуващи цифрови такива, то това би бил точния отговор на очакванията им.

Решаването на тези проблеми беше цел при разработването на DiAS. Той е широко разпространен в Белгия и Холандия, а вече има внедрявания и у нас. CSDC е изключителен представител за България и Балканския полуостров.

По своята същност DIAS е реализация на подход за управление на всички аспекти на документооборота и неговото влияние върху бизнес процесите в една организация.

DiAS е модерното решение, от което се нуждаете. То предлага пълна DMS функционалност за всякакъв вид документи и комуникации: както сканиране на хартиени документи, оптично разпознаване на съдържанието им (OCR) за различни езици и съхраняването им в стандартни цифрови формати (MS Word, PDF и др.), така и съхраняване и управление на всякакви цифрови формати (MS Word, MS Excel, PDF, txt, xml, audio/video, dwg, електронна поща, телефонни разговори и др.). Системата интегрира DMS функционалността с пълноценно CRM решение, както и управление на процеси и проекти. Поддържа и електронен подпис.
DiAS е оптималното решение по критерий „цена/производителност”. То предоставя пълна функционалност при бърза възвръщаемост на инвестицията.
DiAS има интуитивен графичен потребителски интерфейс, много близък до този на MS Office, което го прави лесен за възприемане, усвояване и ежедневнa работа.
DiAS е разработен с наше участие, което гарантира качествено обслужване и поддръжка.
DiAS ще предостави WEB и mobile функционалност в най-скоро време.

Какво печелите с DIAS:

• Повишаване ефективността на работа и времеви ресурс
• Системен и процесен подход за организиране на дейностите свързани с документи и проекти
• Организиране на информационната сигурност по две направления - персонал и документи.
• Контрол над изготвянето, разпространението и съхранението на документи и информация.
• Прецизно документиране и поддържане на записи с данни за фирми, контрагенти, доставчици, партньори, спонсори и т.н.
• Осигуряване непрекъснатост на работните процеси
• Вградена OCR функционалност, която превръща сканираните хартиени документи в пълноценни електронни документи позволяващи редактиране, създаване на версии, търсене по дума, цифра или част от израз и т.н.
• Възможност за интеграция към ERP, счетоводство, локална телефонна централа, електронна поща и много други приложения.
• Лесна за работа - настроеваемият й потребителският интерфейс е като на стандартно MS Office приложение.