Интерком Груп ООД

Интерком Груп ООД

Интерком Груп ООД е един от лидерите в търговията с метали в България. Регистрирана през 1998 г., вече 15 години името на Интерком Груп е синоним на професионализъм, коректност и качество. Компанията все по-успешно разгръща дейността си и в чужбина и отдавна е затвърдила имиджа си на модерна и динамично развиваща се фирма с постоянен стремеж за подобрение и растеж.

Основни дейности:

ТЪРГОВИЯ
Интерком Груп ООД осъществява търговия, внос и реекспорт на черни метали и плоско стъкло от най-реномираните световни производители. Търговската номенклатура включва: безшевни стоманени тръби; плоски продукти, сортов прокат, плоско стъкло

ПРОИЗВОДСТВО
Около 80% от обема на продажбите се осъществява от преработено метали и суровини.
Чрез своите профилирани производствени предприятия Интерком Ресурс, Интерком Профил и Мегапрофил ИГ, Интерком Груп се нарежда сред водещите производители на: електрозаварени тръби и кухи профили; студено огънати П, С и L стоманени профили; стоманени шини; поцинковани профили за сухо строителство и усилващи профили за PVC системи; арматурна заготовка, aрмопакети; метални конструкции

ТРАНСПОРТ и ЛОГИСТИКА
Посредством своите собствени компании Интерком Спед и Интерком Шипинг, Интерком Груп предлага пълен набор от транспортни и логистични услуги по европейските сухопътни и речни пътища. Логистичните компании разполагат със собствен авто парк от над 40 тежкотоварни автомобили, 5 автомобила оборудвани с кранове с товароспособност до 10 тона, както и флот от 5 речни кораба

Освен централата на Интерком Груп в град Варна, дружеството разполага с мрежа от покрити складове, търговски офиси и производствени бази в градовете София, Пловдив, Русе, Бургас, Елин Пелин и Букурещ.

На склад се поддържат над 1000 позиции и над 20 000 тона метали от различни стандарти и размери. Учредени са и складове под “митнически контрол” на територията на базите във Варна, Русе и Бургас.

В Интерком Груп ООД и свързаните му дружества работят над 450 квалифицирани служители, с висока мотивация и компетентност.