English World Academy

English World Academy

English World Academy е създадена с основната цел да помогне на своите курсисти да се реализират в модерното общество, в което живеем и в което да владееш английски език е ключът към сигурния успех.

Нашите четири основни принципа заложени в основите на идеята English World Academy са:

- Ние обичаме това, което правим
- Ние спазваме обещаното
- Ние вярваме, че няма невъзможни неща
- Ние сме винаги готови да Ви напътстваме по пътя към знанието отвеждайки Ви до желаната от Вас цел

English World Academy е специализарана в подготовката на възрастни.

В English World Academy Вие имате възможността да изучавате английски език в т. нар. “бутикови групи” (не повече от 6 курсиста в група).

Какви са предимствата?

Изключително важно при изучаването на чужд език е процеса да протича в една спокойна и приятна атмосфера, която неминуемо благоприятства личната мотивация на учащите и води до по-високи резултати при усвояването на чуждия език.

При обучението в малките групи всеки курсист получава индивудуално внимание от преподавателя и по този начин максимално се оптимизира напредъка на учащия.

Неоспорим факт е че “бутиковите групи” предоставят по-голяма възможност за съдаване на полезни и трайни контакти с Вашите “съученици”.

Защото за нас е важно качеството и нашата цел е да оправдаем доверието на всички, които ни го гласуват записвайки курс по английски език в English World Academy.