Алианс за пряка демокрация

Алианс за пряка демокрация

Алианс за пряка демокрация – АПД не е партия и дори не е гражданско сдружение. АПД е нещо много по-модерно, което все още не е институционализирано в правния модел на досега действащата форма на представителна демокрация.