NIT-New Internet Technologies Ltd

NIT-New Internet Technologies Ltd

Фирмата се занимава с изработване на сайтове, интернет магазини, информационни и рекламни материали, поддръжка на сайтове и FB страници. Има собствени софтуерни продукти - Музейна информационна система, както и няколко собствени портали.

http://www.bgdent.eu
http://www.museum-system.com/
http://www.online-learning.bg/
http://fanclubbg.com/
http://sopot-ecotour.com/bg/

http://elena-ecotour.com/bg/

http://maglizh-ecotour.com/bg/

http://www.st40martyrs.org/