Practa

Practa

Practa e студентска PR-агенция, създадена на 15 декември 2006. Основната цел на Агенцията е да дава възможност на студентите по пъблик рилейшънс в Бургаския свободен университет да развиват практически комуникационни умения на базата на задълбочена теоретична подготовка,съобразена с изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА)и препоръките на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Международната PR асоциация (IPRA) и Европейската асоциация по PR образование и проучвания.

Мисия:
Генериране на креативни идеи, и реализирането им в стратегически планове.