Ку-Ни

Ку-Ни

Добре дошли

Нашата услуга представлява над 50 броя индикатори на пазарното настроение. Изследванията включват разнообразни изчисления обхващащи ширина на пазара, волатилност, парични средства, фондови наличности, икономически изследвания и трендови индикатори разработени за Българска Фондова Борса. Индикаторите биват краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Повече за индикаторите, може да видите тук.Данните за изработването на индикаторите са взимани от БФБ, БНБ, НСИ и други правителствени и неправителствени организации. Изследванията включват разнообразни изчисления обхващащи ширина на пазара, волатилност, парични средства, фондови наличности, икономически изследвания, трендови индикатори. Индикаторите биват краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Изградени са на 30-минутна, дневна и месечна графика. Данните започват от 2001 година до днешно време и се обновяват всеки работен ден на Българска Фондова Борса.