Business Solutions

Business Solutions

Предлаганите от нас услуги :
- Внедряване и поддръжка на специализирано решение за куриерски фирми – TRAKS;
- Изграждане, внедряване и поддръжка на управленски информационни системи за обработка и анализ на данни от разнородни източници и представянето им в динамични справки и отчети – Business Intelligence / Data Warehouse с използването на продукта QlikView;
- Консултиране и поддръжка на финансово - счетоводната система за планиране и управление на фирмените ресурси – ERP - Atlantis ERP;
- Изграждане и поддръжка на специализирани софтуерни решения за нуждите на Вашата компаниия.