Омега-ТИМ България

Омега-ТИМ България

"ОМЕГА ТИМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД е софтуерна компания специализирана в разработката на икономически продукти, съобразени с българското законодателство. Те се отличават с удобен и лесен за употреба интерфейс. Сред тях са софтуерни решения за Работна заплата, Хонорари, Кадри, система за Управление на човешките ресурси.
Екипа на компанията се състои от висококвалифицирани професионалисти с опит в изграждането и интегрирането на софтуерни решения.
Сред клиентите на "ОМЕГА ТИМ БЪЛГАРИЯ" са множество големи държавни и частни организации, като през годините са се доверили на богатия ни опит и високото качество на нашите продукти и услуги.