Община Стражица

Община Стражица

Община Стражица е съставена от 22 селища, от които 1 град и 21 села. Населението на Общината наброява 14 719 жители, от които младите хора до 18г. представляват 21%, а хората в трудоспособна възраст 51%.